Centralne Laboratorium z Pracownią Serologii Transfuzjologicznej

Struktury organizacyjne » PRACOWNIE » Centralne Laboratorium z Pracownią Serologii Transfuzjologicznej

CENTRALNE LABORATORIUM Z PRACOWNIĄ SEROLOGII TRANSFUZJOLOGICZNEJ

 

KIEROWNIK:

mgr MARIA GWIAZDOWSKA  
DIAGNOSTA LABORATORYJNY
specjalista analityki klinicznej 

 

ZASTĘPCA KIEROWNIKA:
mgr ALEKSANDRA ŻDANOWICZ
DIAGNOSTA LABORATORYJNY
Specjalista laboratoryjnej diagnostyki medycznej

 

ASYSTENT:

mgr Maria Magdalena Skrzyńska
diagnosta laboratoryjny

 

 

Laboratorium wykonuje badania dla pacjentów:

  • oddziałów szpitalnych
  • ze skierowaniem od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego z innych placówek służby zdrowia
  • bez skierowania - za opłata według cennika usługPunkt poboru materiału do badań czynny

od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-10.00

Odbiór wyników badań

w dniu pobrania od 14.30 -15.00.

W pozostałe dni od poniedziałku do piątku od 8.00-15.00
w laboratorium (III piętro, nowy budynek)

Badania w trybie zleceń „CITO” przyjmowane są bez ograniczeń czasowych.


Zakres świadczonych usług:

  • badania z zakresu hematologii i układu krzepnięcia
  • badania z zakresy analityki ogólnej
  • badania z zakresu chemii klinicznej
  • badania z zakresu bakteriologii, wirusologii parazytologii
  • badania z zakresu toksykologii
  • markery nowotworowe
  • badania immunologiczne


Badania są wykonywane na aparaturze wysokiej klasy, która umożliwia przeprowadzenie badań z bardzo małych próbek materiału biologicznego.

Laboratorium używa systemu zamkniętego do pobierania krwi firmy Sarstedt, który zapewnia całkowite bezpieczeństwo pacjentowi i osobie pobierającej oraz całkowite bezpieczeństwo podczas analiz i transportu.  

Laboratorium współpracuje z wyspecjalizowanymi ośrodkami diagnostycznymi w Warszawie, Krakowie, Poznaniu i Pile.
Badania histopatologiczne i cytologiczne dla pacjentów oddziałów szpitala wykonuje pracownia diagnostyczna „INFO-PAT” w Poznaniu, kierowana przez prof. dr hab. Janusza Szymasia.