RSS

Kontakt

 

WIZYTÓWKA SZPITALA

Szpital Powiatowy im. Jana Pawła II w Trzciance
ul. Sikorskiego 9, 64-980 Trzcianka

tel 067 352 32 00, fax 067 352 32 99
email: kancelaria@szpital-trzcianka.pl
www.szpital-trzcianka.plTELEFONY

 

DYREKCJA
Dyrektor naczelny, 67 35 23 206
p.o. Główna księgowa    67 35 23 207
Asystent dyrektora   67 35 23 208
Naczelny pielęgniarz    67 35 23 287

 

ADMINISTRACJA
Kancelaria    67 35 23 209, 67 35 23 100
Fax    67 35 23 299
Sekcja administracyjna    67 35 23 281
Magazyny, zaopatrzenie    67 35 23 282
Sekcja Służb Praowniczych    67 35 23 283
Kasa Szpitala    067 35 23 284
Sekcja Rozliczeń i Statystyki Medycznej    67 35 23 291
Kierownik Rozliczeń i Statystyki Medycznej    67 35 23 290
Płace    67 35 23 286
Pielęgniarka epidemiologiczna    67 35 23 287
BHP, Oświata zdrowotna    67 35 23 289

 

ODDZIAŁ CHIRURGICZNY
Dyżurka Kierownika    67 35 23 210
Dyżurka lekarska    67 35 23 211
Dyżurka Pielęgniarska - Chirurgia A    67 35 23 212
Dyżurka Pielęgniarska - Chirurgia B    67 35 23 213
Dyżurka piel. oddziałowej, sekretarka    67 35 23 214
Gabinet zabiegowy    67 35 23 218
Telefon wrzutowy - Chirurgia A    67 35 23 102


ODDZIAŁ POŁOŻNICZO - GINEKOLOGICZNY
Dyżurka Kierownika    67 35 23 220
Dyżurka lekarska    67 35 23 221
Ginekologia    67 35 23 222
Położnictwo    67 35 23 223
Noworodki    67 35 23 224
Dyżurka piel. oddziałowej, sekretarka    67 35 23 225
Telefon wrzutowy na holu    67 80 15 210

ODDZIAŁ DZIECIĘCY
Kierownik    67 35 23 240
Dyżurka lekarska    67 35 23 241
Dyżurka pielęgniarska    67 35 23 242
Telefon wrzutowy    67 35 23 120

ODDZIAŁ INTERNISTYCZNO - KARDIOLOGICZNY
Dyżurka Kierownika    67 35 23 230
Dyżurka lekarska    67 35 23 231
Izba przyjęć, EKG    67 35 23 232
Dyżurka pielęgniarska III piętro    67 35 23 233
Dyżurka pielęgniarska IV piętro    67 32 23 234
Gabinet zabiegowy    67 35 23 235
Intensywna terapia    67 35 23 236
Telefon wrzutowy na holu    67 35 23 110, 67 80 15 240

ODDZIAŁ REHABILITACJI
Dyżurka lekarska    67 35 23 245
Dyżurka pielęgniarska    67 35 23 246
Telefon wrzutowy na holu    67 35 23 101

ODDZIAŁ INTENSYWNEJ TERAPII I ANESTEZJOLOGII
Dyżurka lekarska    67 35 23 269
Dyżurka pielęgniarska    67 35 23 239

ODDZIAŁ RATOWNICTWA MEDYCZNEGO, SOR
Dyżurka pielęgniarska   67 35 23 260
Dyżurka lekarska    67 35 23 261

BLOK OPERACYJNY
Dyżurka ogólna    67 35 23 266
Dyżurka piel. oddziałowej    67 35 23 217

ZAKŁAD DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ
Kierownik    67 35 23 270
Pokój techników    67 35 23 271
Okienko rejestracji    67 35 23 272

LABORATORIUM
Kierownik    67 35 23 250
Biochemia    67 35 23 251
Hematologia - fax    67 35 23 252
Rejestracja    67 35 23 254
Dyżurka    67 35 23 255

PRACOWNIA MIKROBIOLOGII
67 35 23 258
67 35 23 259

PRACOWNIA SEROLOGII TRANSFUZJOLOGICZNEJ
067 35 23 257

DZIAŁ FIZYKOTERAPII I REHABILITACJI
67 35 23 268
67 35 23 277
67 35 23 278

APTEKA SZPITALNA
Kierownik    67 35 23 275, 67 35 23 276

RUCH CHORYCH
67 35 23 204

ZAPLECZE GOSPODARCZO - TECHNICZNE
Elektronik    67 35 23 292
Elektryk    67 35 23 293
Hydraulik    67 35 23 294
Szwalnia    67 35 23 295
Kierownik Centrum Sprzątania    67 35 23 280
Pralnia    67 35 23 248, 67 35 23 249
Kuchnia    67 35 23 297, 67 35 23  298
Sterylizatornia    67 35 23 229
Sala konferencyjna    67 35 23 247